Najczęściej zadawane pytania

Tak właściwe to na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia polega na rozmowie psychotearputy z pacjentem. Jest to jednak dialog różniący się od konwersacji z koleżanką, czy przyjacielem. Psychoterapia to interwencja długo- lub krótkoterminowa, mająca na celu wyleczenie osoby, lub poprawienie jej funkcjonowania oraz udzielenia informacji, w jaki sposób radzić sobie z problemami.

Po czym mam poznać, czy potrzebuję psychoterapii?

Jeżeli czuje się Pan/Pani przygnębiony, nie radzi sobie z problemami w pracy, a może ją nawet stracił; albo przezywa kryzys w związku lub ma wrażenie że życie nie mam sensu, wtedy warto skorzystać z psychoterapii.

Czy psychoterapeuta to musi być psychologiem?

Nie ponieważ są to dwa odrębne zawody. Psycholog nie ma uprawnień do prowadzenia psychoterapii. Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła studia humanistyczne lub medyczne i potem rozpoczyna naukę zawodu psychoterputy wybranej przez siebie szkole psychoterapii. Okres szkolenia trwa 4 lata. Po skończonych dwóch latach szkolenia, psychoterputa ma prawo prowadzić psychoterapię, jeżeli dalej uczestniczy w szkoleniu.

Ponadto podczas takiego szkolenia, każdy psychoterapeuta przechodzi własną psychoterapię, co umożliwia mu etyczne wykonywanie swojego zawodu.

Skąd mam widzieć, czy mogę zaufać psychoterapeucie? Jak mieć pewność, że zachowa wszystkie informacje tylko dla siebie?

Psychoterapeutę obowiązuje przestrzeganie zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Psychodynamicznego i Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Oznacza to, że psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa i nie może dzielić się uzyskanymi informacjami z osobami postronnymi. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kiedy rozpoczyna się psychoterapia? Czy od razu na pierwszym spotkaniu?

Zanim rozpocznie się właściwa psychoterapia, potrzeba zazwyczaj od 1 do 3 sesji na konsultacje, podczas których psychoterapeuta dowiaduje się z jakim problemem przychodzi do niego pacjent. Konsultacja kończy się wstępną diagnozą oraz zaproszeniem pacjenta do psychoterapii.

Psychoterapia rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy osoba się na nią zgodzi.

Co to w ogóle jest kontrakt psychoterapeutyczny?

To ustna umowa zawarta między pacjentem, a terapeutą, która dotyczy celu terapii, czasu jej trwania, jak również terminów spotkań, płatności.

Ponadto kontrakt w równym stopniu obowiązuje zarówno psychoterapeutę jak i pacjenta. W ramach tej umowy psychoterapeuta prowadzi terapię zgodnie ze swoją wiedzą i umiejętnościami. Jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej oraz superwizowania swojej pracy z pacjentem.

Czy można zażywać leki i jednocześnie korzystać z psychoterapii?

Nie ma odpowiedzi jednoznacznej; w niektórych schorzeniach ‐ tak, a w innych ‐ nie. Jest to sprawa indywidualna ‐ do omówienia z terapeutą.

Czy należy się wstydzić korzystania z psychoterapii?

Nie! Ważne jest, aby przezwyciężyć istniejące w Polsce uprzedzenia wobec faktu poddania się psychoterapii. Korzystanie z fachowej pomocy nie jest oznaką słabości, dowodem „bycia wariatem” lub objawem lenistwa i nieumiejętności poradzenia sobie z własnymi kłopotami. Wręcz odwrotnie ‐ jest to odważna decyzja tych ludzi, którzy chcą świadomie kierować swoim życiem dlatego też, aby walczyć z tym stereotypem powstała akcja Mam terapeutę. Bliższe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej mamterapeute.pl.

Czy terapię można prowadzić przez internet?

Spotkania z terapeutą przez Internet nie zastąpią prawdziwej terapii. Jednakże mogą pomóc w sytuacji interwencji kryzysowych, tzn. wtedy, gd potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Spotkania mogą się odbywać za pomocą dowolnego programu do prowadzenia rozmów.

Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna?

Zakłada, że przeżycia, motywy człowieka i mechanizmy obronne są uwarunkowane w dużej mierze przez wczesne doświadczenia i relacje z ważnymi osobami. Te uczucia, motywy i mechanizmy mogą być nieświadome a także sprzeczne ze sobą ‐ wtedy człowiek przeżywa świadomy lub nieświadomy konflikt wewnętrzny.

Psychoterapia zajmuje się badaniem przyczyn trudności i zaburzeń, co może prowadzić do ich zrozumienia i przepracowania, a następnie do zmian w życiu.

Terapia w podejściu psychodynamicznym daje przestrzeń do poznawania swojego wewnętrznego świata przeżyć. W efekcie przeżycia te przestają w znacznym stopniu determinować zachowanie człowieka. Pacjent może odzyskać poczucie wpływu na swoje życie, dokonywać wyborów w bardziej świadomy sposób. Bardzo ważnym elementem terapii jest relacja pacjenta i terapeuty w której, jest możliwa rozmowa na temat przeżywania terapii.

Czy psychoterapia polega na analizowaniu dzieciństwa?

Psychoterapia służy przede wszystkim lepszemu poznaniu i zrozumieniu siebie oraz zmianie przeżywania. Wiele naszych trudności ma źródło w doświadczeniach życiowych, dlatego istotne jest poznanie historii życia. Służy temu wywiad, który jest zbierany podczas pierwszych konsultacji z pacjentem.