Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia na początku drogi

Człowiek idąc do psychoterapeuty, ma róże wyobrażenia na temat tego jak psychoterapia będzie wyglądać, w jaki sposób psychoterapeuta ma ją prowadzić. Często potencjalny kandydat do psychoterapii sprawdza w Internecie, co inni na ten temat piszą, lub co powie słynna encyklopedia internetowa czy popularny portal społecznościowy. Z takim ogromem wiedzy i często sprzecznych uczuć człowiek przekracza próg gabinetu. Dlatego też często już po pierwszej konsultacji (co właściwie jest dopiero przygotowaniem do terapii) można odczuć rozczarowanie. Z tego powodu chciałabym zmierzyć się teraz z kilkoma mitami, które pokutują w potocznym myśleniu.

Po pierwsze klika słów wyjaśnienia: czym są konsultacje i do czego służą?

Konsultacje

Na samym początku, zanim jeszcze rozpocznie się właściwa psychoterapia, odbywają się 2-3 spotkania konsultacyjne. Podczas nich terapeuta zbiera tzw. wywiad, czyli informacje na temat pacjenta, jego sytuacji i zgłaszanego przez niego problemu. Głównym celem spotkań konsultacyjnych jest określenie właściwej formy pomocy psychologicznej. W tym czasie również pacjent ma czas do namysłu - do niego należy decyzja, czy chce rozpocząć właściwą psychoterapię, czy nie. Bywają przypadki, gdy zgłaszany problem wymaga przekierowania do innego specjalisty (np. lekarza psychiatry, psychologa, lekarzy innych specjalności) lub jest poza obszarem kompetencji psychoterapeuty - to właśnie te pierwsze spotkania konsultacyjne pozwalają rozpoznać „na czym stoimy” i podjąć odpowiednie kroki. Przede wszystkim jednak należy jasno podkreślić że spotkania konsultacyjne nie zobowiązują do podjęcia psychoterapii.

Psychoterapia

Po drugie, warto wiedzieć, co to jest psychoterapia w podejściu psychodynamicznym. Gdy psychoterapeuta pracujące z pacjentem w nurcie psychodynamicznym, skupia się on głównie na przyczynie problemu, z którym zgłasza się konkretna osoba, a nie na objawach, które występują. Podejście to wymaga skupienia uwagi na całej osobowości pacjenta. Terapeuta tworzy całościową diagnozę osobowości pacjenta i na tej podstawie dopasowuje do niej odpowiedni sposób pracy terapeutycznej. Paradygmat psychodynamiczny sięga swoimi korzeniami aż do psychoanalizy Zygmunta Freuda, a co za tym idzie, uznaje, że istnieje tzw. nieświadomość. Oznacza to, że niektóre impulsy, pragnienia i potrzeby działają bez naszej kontroli lub wiedzy, a mimo to mają ogromne znaczenie dla naszego życia.

Po co zajmować się procesami nieświadomymi czy konfliktami nieświadomymi ? Warto przyjrzeć się uważnie procesom lub konfliktom nieświadomym, ponieważ zjawiska te mają znaczący wpływ na życie i funkcjonowanie człowieka. Wpływają na jego szczęście, motywację, relacje z innymi ludźmi. Każdy człowiek posiada indywidualne dla siebie nieświadome schematy, które przytacza i powiela często nie zdając sobie nawet z tego sprawy. W ten sposób, nieświadomość wpływa na nasze zachowanie, co w konsekwencji minimalizuje nasz wpływ na nasze własne życie - często wywołując niezadowolenie, brak satysfakcji z życia, a czasami nawet objawy choroby psychicznej lub fizycznej.

Czy psychoterapia pomaga?

To chyba jedno z ważniejszych pytań, jakie człowiek zadaje sobie, mysląc o psychoterapii. Warto więc sięgnąć do wyników badań przeprowadzonych przez dr Martina E.P. Seligmana. Badanie zostało przeprowadzone na dużej liczbie osób (7 tysięcy respondentów). Wyniki badania zostały zawarte w raporcie Consumer Reports The Efectiveness of Psychotherapy. W raporcie tym możemy przeczytać, że: psychoterapia prowadzona przez wykwalifikowanych psychoterapeutów niezależnie od nurtu skutkuje nie tylko rozwiązaniem problemów, z którymi pacjent zgłasza się na terapię, ale również pomaga w radzeniu sobie z stresem (np. w pracy), przyczynia się do zwiększenia satysfakcji z życia, daje lepsze zrozumienie samego siebie, rozwój osobisty, wzrost pewności siebie i poprawę samooceny.

Źródła:

http://terapeuci.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=6
http://pracownia-psychoterapii.pl/psychoterapia-psychodynamiczna/#jak_leczymy
http://www.altea-poznan.pl